Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Hafa D. Karić

Hafa D. Karić Nebeske kiše

Nebeske kiše

1993

Produkcija Braća Karić -

CD

Muzika - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

Producent - D.Aleksandrić, D.Simović

1

Vrati mi nadu u život

Tekst - Z. Matić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

2

Da ti je na glavi kruna

Tekst - Z. Matić

Aranžman - D.Aleksandrić, D.Simović

3

Čekala, pa dočekala

Tekst - R.Todorović Babić

Aranžman - D.Simović