Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Vera Ivković

Vera Ivkovic Sviraj svirce u tu zicu

Sviraj svirče u tu žicu

1978

Jugoton - LSY 61358

LP

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A3

Tiha noć je obavila selo

Tekst - M.Nikolić

Muzika - Dragan Aleksandrić

A4

Vragolastu rodila me nana

B5

Duga njiva, kukuruzi mali

Muzika - Narodna

Vera Ivkovic Suska se, suska

Šuška se, šuška

1983

PGP RTB - 2112280

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Šuška se, šuška

Tekst - R.Todorović

Muzika - D.Živković

A2

Ti, baš ti

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A3

Hajde momče da vidim šta znaš

Muzika - B.Senović

A4

Biser, biser, biserčiću

Muzika - D.Živković

A5

Znam da ne smem da te volim

Muzika - D.Živković

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B1

Stambolka

Muzika - D.Živković

B2

Zapali vatru srca mog

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B3

Šta ćeš više

Muzika - D.Živković

B4

Zar baš ja

Muzika - Z.Milojević

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B5

Najlepše je rodno selo moje

Muzika - D.Živković

Vera Ivkovic Predji jednom sa reci na dela

Pređi jednom sa reči na dela

1984

PGP RTB - 2113414

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Pređi jednom sa reči na dela

Tekst - R.Todorović

Muzika - D.Živković

A2

Stani, Mujo, stani

Tekst - R.Majdanac

Muzika - M.Božović

A3

A sada, šta ću sada

Tekst - M.Zeković

Muzika - D.Živković

A4

Šalila sam se

Tekst - Lj.Mrgić

Muzika - D.Živković

A5

Pita zora sa prozora

Tekst - S.Baltić

Muzika - D.Živković

A6

Diko, čemeriko

Tekst - M.Živojinović

Muzika - M.Živojinović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B1

Ruke su ti neumorne

Tekst - Lj.Mrgić

Muzika - D.Živković

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B3

Pedeset godina ljubavi

Tekst - M.Nikolić

Muzika - D.Živković

B4

Niko, niko, Nikola

Tekst - T.Todorović

Muzika - D.Živković

B5

Grane za lišćem tuguju

Tekst - R.Stefanović

Muzika - D.Živković

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B6

Šta će meni prazni dani

Tekst - S.Baltić

Muzika - D.Živković