Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Stari zvuci

Stari zvuci

Stari zvuci

1996

PGP RTS - 507175

Kaseta

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A5

Ja u Šabac noćas idem

Muzika - R.Vučković

A6

Stiže neko drugo vreme

Muzika - R.Graić

B2

Amanet Cicvarića

Muzika - Ž.Jevtić-Mrav

B3

Da ja imam srca dva

Muzika - D.Živković

B5

Ne tuguj Dorćole moj

Muzika - R.Vučković