Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Sejo Pitić

Sejo Pitić Bosanac

Bosanac

1982

PGP RTB - 2111497

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Bosanac

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A2

Mesto ti je s moje desne strane

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A3

Plava žena topla zima

Tekst - M.Božović

Muzika - M.Božović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A4

Za rastanak ja sam kriv

Muzika - F.Šabović

B1

Juče sam ti milovao sina

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B2

Stegni mi ruku jače

Muzika - N.Esadović

B3

Noćas, noćas

Muzika - S.Pašić

B4

Zarasle su staze moje

Muzika - M.Stojanović

Aranžman - Dragan Aleksandrić