Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Sandra Kačavenda

Sandra Kačavenda Bombonica

Bombonica

1999

- JV-0003

CD

Muzika - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

1

Bombonica

Tekst - R.Todorović-Babić

Aranžman - N.Aleksandrić, I.Radovanović

2

Nije na prodaju

Tekst - Zaka

Aranžman - N.Aleksandrić, I.Radovanović

3

Hvala ti, hvala majko

Tekst - R.Krupa

Aranžman - Dragan Aleksandrić

4

Devojačka sreća

Tekst - R.Mićunović

Aranžman - N.Aleksandrić, I.Radovanović

5

Jedno drugom trebamo

Tekst - R.Krupa

Aranžman - N.Aleksandrić, I.Radovanović

6

Moja sreća i nesreća

Tekst - R.Krupa

Aranžman - Dragan Aleksandrić

7

Svanuo je novi dan

Tekst - R.Todorović-Babić

Aranžman - N.Aleksandrić, I.Radovanović

8

Kćeri moja lepotice

Tekst - S.Maldaner

Aranžman - Dragan Aleksandrić