Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Rade Jorović

Rade Jorović Selo moje lepše od Pariza

Selo moje lepše od Pariza

1982

PGP RTB - 2111055

LP

Muzika - P.Vuković

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B2

Ne verujem više tvojim suzama

Tekst - S.Vuković

Rade Jorović Tiha voda ruši stene

Tiha voda ruši stene

1986

PGP RTB - 2115093

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

Producent - Dragan Aleksandrić

A1

Tiha voda ruši stene

Tekst - S.Papkov

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A2

Načisto sam lud za tobom

Muzika - P.Vuković

A3

Šurak mi se ženi

Muzika - B.Lazović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A4

Sreće mi i rodnog sela

Muzika - P.Vuković

A5

Ako dođeš...

Tekst - Z.Živanović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B1

Sad je naše vreme

Tekst - S.Papkov

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B2

Ako ste mi prijatelji

Muzika - P.Vuković

B3

Ljubi me i ćuti

Tekst - S.Papkov

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B4

Ovo je srećno doba života

Muzika - P.Vuković

B5

Duša me je zabolela

Muzika - Narodna

Aranžman - Dragan Aleksandrić