Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Raša Pavlović

Raša Pavlović Ako dočekam čas

Ako dočekam čas

1997

PGP RTS - CD 402227

CD

Aranžman - N.Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

1

Ako dočekam čas

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

2

Lepotice mala

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

3

Na obali Moravice

Tekst - Z.Branković

Muzika - Dragan Aleksandrić

4

Tako mi ovog krsta

Tekst - R.Mićunović

Muzika - Dragan Aleksandrić

5

Jedan je bio put

Muzika - N.Dimitrijević

6

Grešnik

Muzika - N.Dimitrijević

7

Sve su pesme ispevane

Tekst - M.Poledica

Muzika - Dragan Aleksandrić

8

Eh, da te imam

Tekst - N.Kolarević

Muzika - Dragan Aleksandrić

9

Ej živote, rano moja

Muzika - N.Dimitrijević

10

Daljina

Muzika - N.Dimitrijević

11

Stanite dani, stanite noći

Muzika - M.Ivanović