Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Nenad Jovanović

Nenad Jovanović Navali se Šar planina

Navali se Šar planina / Danas ili sutra

1973

Diskos - NDK 4212

Singl

Orkestar - Dragan Aleksandrić

Producent - Dragan Aleksandrić

A

Navali se Šar planina

Tekst - navali se Šar planina

Aranžman - Narodna

B

Danas ili sutra

Tekst - Danas ili sutra

Muzika - M.Nikolić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Nenad Jovanović Šota

Šota

1979

Jugoton - LSY61421

LP

Producent - Dragan Aleksandrić

A1

Šota

Tekst - Šota

Muzika - R.Todorović

Aranžman - Narodna

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A2

Osman Aga

Tekst - Osman Aga

Muzika - R.Todorović

Aranžman - Narodna

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A3

Nađije

Tekst - Nađije

Muzika - R.Todorović

Aranžman - Narodna

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A4

Buket belih hrizantema

Tekst - Buket belih hrizantema

Aranžman - P.Tanasijević

A5

Čoček

Tekst - Čoček

Aranžman - Narodna

Orkestar - D.Vasić, I.Jovanović

B1

Zone, mori Zone

Tekst - Zone, mori zone

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B2

Koštano mladosti moje

Tekst - Koštano ,mladosti moje

Aranžman - P.Tanasijević

Orkestar - D.Vasić

B3

Mustafa

Tekst - Mustafa

Aranžman - Narodna

Orkestar - Dragan Aleksandrić

B4

Leši kapetan

Tekst - Leši kapetan

Muzika - N.Jovanović

Aranžman - R.Mulić

B5

Opa Nina, Nina naj

Tekst - Op nina nina naj

Aranžman - Narodna

Orkestar - Dragan Aleksandrić

Seti se moje pesme

Seti se moje pesme

1980

Jugoton - LSY 61550

LP

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

1

Seti se moje pesme

Tekst - R.Todorović, I.Jovanović

Muzika - Narodna

2

Katarina

Tekst - R.Todorović, I.Jovanović

Muzika - Narodna

3

Zbog tebe mori Leno

Tekst - R.Todorović, I.Jovanović

Muzika - Narodna

4

Dilber devojče

Tekst - R.Todorović, I.Jovanović

Muzika - Narodna

5

Zdrav sam, a bolan

Tekst - R.Todorović, I.Jovanović

Muzika - Dragan Aleksandrić

1

Ako, ako, neka bude tako

Muzika - Narodna

2

Ivana

Tekst - R.Todorović

Muzika - K.Tairovski

3

Razboleh se od karasevdaha

Tekst - R.Todorović, I.Jovanović

4

Op sa

Tekst - S.Nešić, R.Todorović

Muzika - S.Nešić

5

Mangala

Tekst - B.Milivojević, R.Todorović

Muzika - Narodna

Nenad Jovanović Usnio sam Usniju

Usnio sam Usniju

1983

Jugoton - LSY61859

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

Producent - Dragan Aleksandrić

A1

Usnio sam Usniju

Tekst - Usnio sam Usniju

Muzika - R.Todorović

Aranžman - T.Todorović

A2

Posle venčanja, nema kajanja

Tekst - Posle venčanja ,nema kajanja

Muzika - T.Todorović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A3

Štip, štip, Đevđelija

Tekst - Štip,Štip,Đevđelija

Muzika - T.Todorović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A4

Ajd'mo jednu meraklijsku

Tekst - Ajd‚mo jednu meraklijsku

Muzika - T.Todorović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B1

Samo za tebe Milena

Tekst - Samo za tebe Milena

Aranžman - B.Milojković

B2

Udavija se kalfa nišlijski

Tekst - udavija se kalfa nišlijski

Aranžman - Narodna

B3

Pijan sam bez čaše vina

Tekst - Pijan sam bez čaše vina

Aranžman - Z.Milojević

B4

Ljuto kune Nišlija

Tekst - Ljuto kune Nišlija

Aranžman - D.Živković

Nenad Jovanović Kćeri moja aliji dal da te dam

Kćeri moja aliji dal da te dam

Diskos - NDK4447

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

Producent - Dragan Aleksandrić

A1

Kćeri moja aliji dal da te dam

Tekst - Kćeri moja aliji dal da te dam

A2

Navali se Šar planina

Tekst - Navali se šar planina

A3

Danas ili sutra

Tekst - Danas ili sutra

Muzika - N.Jovanović, D.Aleksandrić

Aranžman - Turska narodna

A4

Usamljen čovek

Tekst - Usamljen čovek

Muzika - Narodna

Aranžman - Narodna

A5

Nisam znao da mislim na tebe

Tekst - Nisam znao da mislim na tebe

Muzika - M.Nikolić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B1

Mori puče puška

Tekst - Mori puče puška

Aranžman - Ž.Milosavljević

B2

Zaklela se moja draga

Tekst - Zaklela se moja draga

Muzika - P.Radivojević

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B3

Čudila se amanija

Tekst - Čudila se amanija

Muzika - Narodna

Aranžman - Narodna

B4

Nigde zore ni bijela dana

Tekst - Nigde zore ni bijela dana

Muzika - P.Radivojević

Aranžman - Dragan Alekandrić

B5

Kraj pendžera

Tekst - Kraj pendžera

Muzika - Narodna

Aranžman - Narodna

B6

Molila se žuta dunja

Tekst - Molila se žuta dunja

Muzika - Narodna

Aranžman - Narodna