Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Nedeljko Bilkić

Nedeljko Bilkić Milion poljubaca

Milion poljubaca

1982

PGP RTB - 2110989

LP

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Milion poljubaca

Tekst - S.Jovanović

Muzika - Dragan Aleksandrić

A2

Dvije zlatne burme

Muzika - N.Bilkić

A3

Lijepa Miro...

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

A4

Nemoj da me ostavljaš

Muzika - R.Graić

A5

40 godina

Muzika - R.Graić

B1

Kad mi dođeš majko

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

B2

Lutao sam dugo

Muzika - N.Bilkić

B3

Sjećaš li se Vuče Krajišniče

Muzika - N.Bilkić

B4

Ne diraj me arsuze

Muzika - N.Bilkić

B5

Vojničko pismo

Muzika - N.Bilkić

Nedeljko Bilkić Ja ciganski volim

Ja ciganski volim

1984

PGP RTB - 2112434

LP

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Ja ciganski volim

Muzika - Ž.Pavlović-Valjevac

A2

Ko će svate da dočeka

Muzika - Ž.Pavlović-Valjevac

A3

Zvao sam te srećom

Muzika - R.Graić

A4

Nama tako malo treba

Muzika - R.Graić

B1

Gdje je teže, tu preteže

Muzika - Ž.Pavlović-Valjevac

B2

Umoran se vraćam

Muzika - Ž.Pavlović-Valjevac

B3

Krenuo sam ja u svijet

Muzika - N.Bilkić

B4

Ćud je ženska smiješna rabota

Muzika - N.Bilkić