Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Mica Ostojić

Mica Ostojić Tužan pogled u džepove prazne

Tužan pogled u džepove prazne

1974

Diskos - NDK4277

Singl

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Tužan pogled u džepove prazne

Tekst - B.Samardžić, Z.Fazlić

B

Sve beše uzalud

Tekst - Dragan Aleksandrić

Mica Ostojić

Mica Ostojić

Diskos - KD 431

Kaseta

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Suknja uska

Tekst - N.Bojić

Muzika - Dragan Aleksandrić

A2

Pazarni dan

Tekst - M.Živojinović

Muzika - Dragan Aleksandrić

A3

Budi noćas samo moj

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

A4

Čiji li su ono mališani

Muzika - Narodna

A5

Micino povizito

Muzika - D.Aleksandrić, T.Miljić

B1

Danas mi je svadba

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

B2

Micin bećarac

Muzika - Narodna

B3

Tamburašu, lolo moja

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

B4

Još si mangup

Tekst - M.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

B5

Kečerac kolo

Muzika - Narodno