Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Merima Njegomir

Merima Njegomir Mezimica

Mezimica

1982

PGP RTB - 2111470

LP

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Mezimica

Tekst - Braća Boljanović, D.Aleksandrić

Muzika - Lj.Kešelj

A2

Moj nestašni dečače

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

A3

Što je lepo kad se neko voli

Tekst - M.Ilić

Muzika - Lj.Kešelj

A4

Vesela sam devojčica

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

B1

Riđokosa

Tekst - Ž.Miljković

Muzika - Lj.Kešelj

B2

Priča ostavljene žene

Tekst - M.Bukovčić

Muzika - Lj.Kešelj

B3

Srećno, mili moji

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

B4

Ruka ruku steže

Tekst - Z.Đuđić

Muzika - Lj.Kešelj

Merima Njegomir Zbog tebe

Zbog tebe

1990

PGP RTB - 202231

LP

Muzika - Dragan Aleksandrić

A1

Koga da milujem ja

Tekst - Z.Matić

B3

Kad me rani

Tekst - Z.Matić

Merima Njegomir

Merima Njegomir

1992

PGP RTB - 203084

LP

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Lj.Kešelj

Orkestar - Lj.Kešelj

A4

Što me ne pogledaš

Tekst - Z.Matić