Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Ljubomir Đurović

Ljubomir Đurović Otišla si, e pa neka/Tuđe slađe

Otišla si, e pa neka / Tuđe slađe

1976

Jugoton - SY 23097

Singl

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Otišla si, e pa neka

Tekst - P.Radivojević

B

Tuđe slađe

Tekst - D.Milošković

Ljubomir Đurović Svat Do Svata, Kum Do Kuma / Eh, Da Mi Je Da Me Želja Mine

Svat do svata, kum do kuma / Eh, da mi je da me želja mine

1977

Jugoton - ‎SY-23297

Singl

Muzika - Lj.Đurović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Svat do svata, kum do kuma

Tekst - Lj.Đurović

B

Eh, da mi je da me želja mine

Tekst - B.Boljanović, V.Todorović

Ljubomir Đurović Ti si moja boginja sreće

Ti si moja boginja sreće / Odlaziš, odlaziš

1977

Jugoton - SY 23233

Singl

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Ti si moja boginja sreće

Tekst - P.Radivojević

B

Odlaziš, odlaziš

Tekst - Dragan Aleksandrić

Ljubomir Đurović Ti si moja sreća

Ti si moja sreća / Došao je dan povratka tvog

1977

Jugoton - SY-23329

Singl

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Ti si moja sreća

Tekst - P.Radivojević

B

Došao je dan povratka tvog

Tekst - R.Todorović

Ljubomir Đurović Ni pred jednom nisam kleko

Ni pred jednom nisam kleko / Oj, moja ružo rumena

1979

Jugoton - SY 23493

Singl

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Ni pred jednom nisam kleko

Tekst - S.Jovanović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B

Oj, moja ružo rumena

Muzika - Narodna

Ljubomir Đurović Pjesma Durmitoru

Pjesma Durmitoru / Ko se dima ne nadimi...

1979

Jugoton - SY 23494

Singl

Muzika - Lj. Đurović

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Pjesma Durmitoru

Tekst - I. I Đ. Boljanović

B

Ko se dima ne nadimi...

Tekst - P.Petrović-Njegoš, R. Popović