Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Branka Šćepanović

Branka Šćepanović Zapjevajte svatovi

Zapjevajte svatovi

1975

PGP RTB - S 10 284

Singl

Muzika - O.Pjevović

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Zapjevajte svatovi

B

Pišite mi, majko, sestro

Branka Šćepanović Kad zapjeva crnogorka

Kad zapjeva Crnogorka

1980

PGP RTB - 2110075

LP

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Kad zapjeva Crnogorka

Muzika - M.P.Zahar

A2

Zape mi momče za oko

Tekst - B.Majdanac

Muzika - Dragan Aleksandrić

A3

Dođe đetić do livade

Tekst - B.Majdanac

Muzika - Dragan Aleksandrić

A4

Ja sam bjela golubica

Tekst - B.Ljušković

Muzika - B.Ljušković

B1

Od Berana pa do gore

Muzika - Narodna

B2

Poljem se vije

Muzika - Narodna

B3

Pjevaj Maro

Muzika - Narodna

B4

Kom planina puna brava

Muzika - Narodna

B5

Pomračina celo selo spava

Muzika - Narodna