Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Bora Spužić Kvaka

Bora Spuzic Kvaka Kazi sinu da i ja postojim

Kaži sinu da i ja postojim / Ej puče puška

1979

PGP RTB - 13267

Singl

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A

Kaži sinu da i ja postojim

Tekst - Ž.Radujević

Muzika - P.Vuković

B

Ej, puče puška

Tekst - Narodna

Muzika - Narodna

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Bora Spuzic Kvaka Zdravo, zdravo imenjace mali

Zdravo, zdravo imenjače mali

1981

PGP RTB - 2510022

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

B1

Gde si sada, kako ti je

Muzika - D.Obradović

B2

Uspavanka

Tekst - N.Ilić

Muzika - B.S.Kvaka

B3

Tajna

Tekst - Lj.Mrgić

Muzika - R.Radojević

Aranžman - M.Popović

B4

Još ne sviće rujna zora

Muzika - Narodna

Aranžman - Z.Pejković