Dragan Aleksandrić

Producent, kompozitor, aranžer, harmonikaš

DISKOGRAFIJA

Biljana Jevtić

Biljana Jevtić Biće bolje

Biće bolje...

1983

Diskoton - LP-8099

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Biće bolje

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A2

Provedimo noć zajedno

Tekst - R.Todorović/Z.Milojević

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A3

Ej, što volim...

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A4

Dodirni me, začaraj me

Tekst - R.Todorović

Muzika - R.Todorović

Aranžman - M.Mijatović

B1

Lutkica

Tekst - Z.Milojević

Muzika - Z.Milojević

Aranžman - D.Živković

B2

Milorade, milo ime

Tekst - S.Gajić

Muzika - M.Mijatović

Aranžman - M.Mijatović

B3

Šta mi vredi što sam verovala

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B4

Vesela sam devojčica

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Biljana Jevtić Uđi mi u trag

Uđi mi u trag

1984

Diskoton - LP 8159

LP

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Uđi mi u trag

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A2

Joj ljupče, joj mangupče

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A3

Hej, baba, baba

Tekst - R.Todorović

Muzika - M.Mijatović

Aranžman - M.Mijatović

A4

Hajde malo žešće

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

A5

Ja sam tvoja

Tekst - R.Todorović

Muzika - M.Mijatović

Aranžman - M.Mijatović

B1

Nadaj mi se, nadaj

Tekst - R.Todorović

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

B2

Priđi mi

Tekst - E.Šadinlija

Muzika - H.Muslimović

Aranžman - H.Muslimović

B3

Voljeni

Tekst - R.Spasov

Muzika - R.Spasov

Aranžman - M.Mijatović

B4

Šeboj sadim, a prkos mi cveta

Tekst - R.Todorović

Muzika - B.Miljković

Aranžman - M.Mijatović

Biljana Jevtić Evo ti srce na dlanu

Evo ti srce na dlanu

1985

Diskoton - LP 8200

LP

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Evo ti srce na dlanu

Tekst - R.Mudrinić

A2

Zemljo moja

Tekst - R.Mudrinić

A3

Lepi jova

Tekst - S. Ristić

A4

Grešio si

Tekst - S.Papkov

A5

Šta bi dao, lule moje

Tekst - M.Ilić

B1

Takni me, takni

Tekst - M.Cukić

B2

Macane

Tekst - R.Mudrinić

B3

Neću više da ti praštam

Tekst - R.Mudrinić

B4

Otrove, otrove

Tekst - M.Cukić

B5

U nedelju veridba je naša

Tekst - M.Ilić

Biljana Jevtić Ah...

Ah...

1986

Diskoton - LP-8243

LP

Muzika - Dragan Aleksandrić

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Ah...

Tekst - R.Mudrinić

A2

Hej, hej, dečko moj

Tekst - R.Mudrinić

A3

Da li je sve to istina

Tekst - M.Čukić

A4

Potraži put do sreće

Tekst - M.Čukić

A5

Ti si me lažno voleo

Tekst - M.Čukić

B1

Klekni i moli

Tekst - M.Ž.Ilić

B2

Zaštiti me

Tekst - R.Mudrinić

B3

Ne mogu sama

Tekst - R.Mudrinić

B4

A ti si nestao

Tekst - R.Mudrinić

Biljana Jevtić Šta sam ti kriva živote

Šta sam ti kriva, živote

1987

Jugodisk - BDN3160

Kaseta

Aranžman - Dragan Aleksandrić

Orkestar - Dragan Aleksandrić

A1

Šta sam ti kriva živote

Tekst - M.Janković

Muzika - Dragan Aleksandrić

A2

Oko plavo

Tekst - M.Janković

Muzika - Dragan Aleksandrić

A3

Daj mi malo vremena

Tekst - M.Ž.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

A4

Posveti se mome srcu

Tekst - M.Ž.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

A5

Sutra je novi dan

Tekst - M.Janković

Muzika - Dragan Aleksandrić

B1

Da te ima

Tekst - M.Ž.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

B2

Probudi se

Tekst - M.Janković

Muzika - Dragan Aleksandrić

B3

Poslednja zora

Tekst - M.Ž.Ilić

Muzika - Dragan Aleksandrić

B4

Život je lep

Tekst - M.Janković

Muzika - Dragan Aleksandrić

B5

Ne traži me

Muzika - R.Graić

Biljana Jevtić Uzmi ago što ti drago

Uzmi Ago što ti drago

1990

PGP RTB - 502804

Kaseta

Muzika - Dragan Aleksandrić

A1

Uzmi ago što ti drago

Tekst - Z.Matić

A2

Ništa ne brini

Tekst - Z.Matić

B1

Trebaću ti u životu

Tekst - Z.Matić

B2

Na istoj strani jastuka

Tekst - Z.Matić

Biljana Jevtić Da kucnem u drvo

Da kucnem u drvo

1997

ZaM - CD 102

CD

Muzika - Dragan Aleksandrić

2

Srebrni novčići

Tekst - R.Mićunović

11

Nova ljubav stara priča

Tekst - R.Todorović Babić

Biljana Jevtić Bogataš

Bogataš

1998

ZaM - CD 220

CD

Muzika - Dragan Aleksandrić

5

Ludo srce, luda glava

Tekst - R.Mićunović

Biljana Jevtić Pozovi me na kafu

Pozovi me na kafu

2004

Grand Production - CD 275

CD

Muzika - Dragan Aleksandrić

2

Sedokosi

Tekst - M.Ž.Ilić

4

Na tuđem ramenu

Tekst - R.Krupa

Biljana Jevtić Sve se plavi

Sve se plavi

2007

Grand Production - CD 409

CD

Muzika - Dragan Aleksandrić

1

Sve se plavi

Tekst - M.D.Nikolić

2

Stariš, a ne osetiš

Tekst - M.R.Vuković

7

Sama protiv svih

Tekst - M.D.Nikolić

Orkestar - Dragan Aleksandrić